مرکز تحقيقات عفونت‌های منتقله از خون سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوي با همکاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد و شبکه هپاتيت ايران برگزار مي‌کند:
اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون
پنجمين کنفرانس هپاتيت مشهد (MHC5)
زمان برگزاري: 2 تا 4 آبان ماه 1397
مهلت ارسال مقالات: 31 مرداد ماه 1397
دبيرخانه همايش: مشهد- ميدان آزادي- پرديس دانشگاه فردوسي- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي مشهد- مرکز تحقيقات عفونت‌های منتقله از خون
تلفکس: 38830008- 051
تلفن همراه: 09029634741
سايت http://bbi2018.com
ايميل: info@bbi2018.com
پيام رسان: https://t.me/bbicongress و http://sapp.ir/bbicongress